OGIBiz Website

Menu
2915268
Banner
2928520
Main Description
2928521

Για να εξασφαλίσετε περαιτέρω μείωση στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου είναι σημαντικό πρώτα απ’ όλα να επιλέξετε τον ίδιο πάροχο.

Τα προγράμματα των παρόχων ανανεώνονται σε συνεχή βάση, συνεπώς υπάρχουν πάντοτε ευκαιρίες για να κλείσετε μια συμφωνία που θα σας συμφέρει οικονομικά, εφόσον γνωρίζετε τις ανάγκες σας σε ρεύμα και αέριο.
Εκτός από τη ΔΕΗ, οι εταιρείες που είναι ευρέως γνωστές για την ταυτόχρονη παροχή σε ρεύμα και φυσικό αέριο εκτός από τη ΔΕΗ είναι: Elpedison, NRG, Protergia, Volton, Watt & Volt, ZeniΘ, Ήρων,

Vertical Image Area
2928524

Ρεύμα

Οι αρμόδιοι φορείς στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας είναι:

 • Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).
 • Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).
 • Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ).
 • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).
 • Συνήγορος του Καταναλωτή
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ο κάθε πάροχος δύναται να προσφέρει έκπτωση αποκλειστικά και μόνο στην τιμή της κιλοβατώρας ή σε ότι άλλες εμπορικές υπηρεσίες διαθέτει αλλά όχι στις χρεώσεις προς τρίτους. Οι χρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν τη διαχείριση και διακίνηση του ρεύματος, τη διασφάλιση του καταναλωτή κλπ. και αφορούν στους παραπάνω αρμόδιους φορείς, δεν εμπίπτουν λοιπόν στο ανταγωνιστικό κομμάτι χρεώσεων των παρόχων.

Κατά δεύτερον, μπορείτε να κάνετε οικονομία στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου απενεργοποιώντας συσκευές που δεν είναι σε χρήση, ελέγχοντας αν είστε δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου αλλά και εξετάζοντας την περίπτωση να βάλετε νυχτερινό ρεύμα

Φυσικό αέριο

Πλεονεκτήματα

Το φυσικό αέριο είναι ένα άχρωμο και άοσμο φυσικό στοιχείο και θεωρείται ως μια από τις πιο καθαρές πηγές πρωτογενούς ενέργειας επειδή κάνει τέλεια καύση. Επομένως δεν ρυπαίνει το περιβάλλον αφήνοντας υπολείμματα και δεν παράγει θειούχες ενώσεις. Επίσης δεν υπόκειται σε ειδική επεξεργασία πέραν από την οσμή του η οποία προσδίδεται τεχνητά για να μπορεί να ανιχνευθεί σε τυχόν διαρροές. Έτσι, χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ασφαλείας.

Συγκριτικά με άλλες πηγές ενέργειας, παρουσιάζει και άλλα πλεονεκτήματα. Το πιο βασικό είναι ότι είναι φθηνότερο αλλά και ότι έχει χαμηλό κόστος συντήρησης. Επιπρόσθετα, είναι μόνιμα διαθέσιμο χάρη στη συνεχή παροχή του. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο καταναλωτής δεν παραγγέλνει, δεν αποθηκεύει και δεν προπληρώνει. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι επειδή πρέπει η παροχή του να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές, δεν παρουσιάζει θέματα νοθείας.

Παρέχει δε τη δυνατότητα άμεσης και εύκολης χρήσης, σε ποσότητες και θερμοκρασίες που επιθυμεί ο καταναλωτής και ελέγχει ανά πάσα στιγμή με βάση την κατανάλωση που αναγράφεται στον μετρητή.
Για οικιακή χρήση, το φυσικό αέριο εξασφαλίζει γενική (κεντρική) αλλά και εξατομικευμένη (αυτόνομη) θέρμανση, ενέργεια για μαγείρεμα, κλιματισμό και ζεστό νερό. Οι νέας γενιάς καυστήρες φυσικού αερίου αποδίδουν καλύτερα ενώ εξασφαλίζουν μεγαλύτερη απόκριση από τη στιγμή που θα ανάψει ο καταναλωτής τη θέρμανση. Σε επαγγελματικούς χώρους χρησιμοποιείται για θέρμανση, κλιματισμό, συμπαραγωγή ρεύματος/ζεστού νερού ή για τεχνολογικό εξοπλισμό.

Μειονεκτήματα φυσικού αερίου

Ένα βασικό μειονέκτημα είναι ότι το δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο στις μέρες μας σε όλες τις περιοχές και για όλα τα σπίτια. Η σύνδεση με το δίκτυο μπορεί να είναι χρονοβόρα και να συμπεριλαμβάνει κόστη για εγκεκριμένη μελέτη για τη σύνδεση με προμηθευτή φυσικού αερίου ή για τέλη σύνδεσης. Επίσης η τιμή του φυσικού αερίου δεν είναι σταθερή καθώς δεν θεωρείται ανανεώσιμη πηγή ενέργειας ως καύσιμο. Το υψηλό κόστος εγκατάστασης όταν τελικά γίνει η σύνδεση με το δίκτυο αντισταθμίζεται εν καιρώ με την οικονομία που επιτυγχάνεται στη θέρμανση, κατά το μαγείρεμα ή τη παραγωγή ζεστού νερού. Κατά τα άλλα, έχει μηνιαίο πάγιο όπως άλλωστε και το ρεύμα ή το νερό.

Οι αρμόδιοι φορείς για το φυσικό αέριο που φέρουν το ρόλο του ελεγκτή είναι:

 • Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.
 • Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ).
 • Δίκτυο Διανομής.
 • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).
 • Συνήγορος του Καταναλωτή.
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

Στο λογαριασμό συμπεριλαμβάνονται προκαθορισμένες χρεώσεις που δεν έχουν σχέση με τη τιμή της κιλοβατώρας που έχει ορίσει ο πάροχος αλλά ούτε και καθορίζονται από αυτόν. Καθορίζονται από την πολιτεία και είναι ίδιες σε όλο το φάσμα των προμηθευτών ρεύματος και φυσικού αερίου. Έχουμε λοιπόν τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής) και διάφορες άλλες χρεώσεις (φόροι, τέλη, ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΡΑΕ κλπ.).
Η προϋπόθεση ύπαρξης εθνικού δικτύου διανομής που αφορά τόσο στο φυσικό αέριο όσο και το ρεύμα σημαίνει ότι η δυνατότητα αλλαγής παρόχου υφίσταται μόνο σε περιοχές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο.

Main Description
2928525

Κριτήρια επιλογής εταιρείας ρεύματος και φυσικού αερίου

Το χαμηλό κόστος της μονάδας ρεύματος/φυσικού αερίου ή το φθηνό τιμολόγιο δεν θα πρέπει να είναι τα μόνα κριτήρια αξιολόγησης και κατ’ επέκταση επιλογής παρόχου. Το οικονομικό όφελος προκύπτει από την εξέταση διαφόρων παραγόντων γι’ αυτό ο καταναλωτής καλείται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όταν εξετάζει διάφορες οικονομικές προσφορές. Παράγοντες όπως το πάγιο, η συνδρομή, η ρήτρα συμβολαίου, το όριο κατανάλωσης, ο ελάχιστος χρόνος παραμονής στον συγκεκριμένο πάροχο, το κόστος μεταφοράς ή ακόμα και η έκπτωση συνέπειας θα πρέπει να αξιολογηθούν ξεχωριστά και συνολικά προκειμένου να διαμορφώσουμε άποψη για το ποιος πάροχος και ποιο συμβόλαιο μάς συμφέρει.

Κριτήρια επιλογής εταιρείας ρεύματος και φυσικού αερίου

Αδιαμφισβήτητα, ως καταναλωτές θα έχουμε οικονομικότερο όφελος αν ο ίδιος πάροχος μάς προμηθεύει με ρεύμα και φυσικό αέριο μαζί. Πώς όμως μπορούμε να συγκρίνουμε τις διάφορες οικονομικές προσφορές χωρίς να κάνουμε λάθος στους υπολογισμούς; Για να είναι ορθή η σύγκριση, θα πρέπει οι προσφορές να αφορούν την ίδια χρονική διάρκεια, π.χ 12 μήνες, εξαμήνο, δίμηνο, κλπ. Άρα καλό είναι να αποφεύγουμε να συγκρίνουμε μια προσφορά εταιρίας που είναι για εξάμηνο με μιας άλλης που είναι για ένα έτος.

Εδώ φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η χρήση και οι ανάγκες της κάθε κατοικίας σε ρεύμα ή φυσικό αέριο διαφέρουν, γι’αυτό και τα κριτήρια μεταβάλλονται αναλόγως. Για μια σωστή σύγκριση παρόχων που περιλαμβάνει τα παραπάνω κριτήρια, επισκεφτείτε τη σελίδα σύγκρισης παρόχων.
Θυμόμαστε ως γενικό κανόνα ότι η σωστή επιλογή βασίζεται στη σωστή πληροφόρηση και τη σωστή αξιολόγηση των αναγκών μας. Έτσι θα είμαστε σίγουροι για την τελική απόφασή μας.

Contact Us
2928522

Ας μιλήσουμε για τον πάροχο ενέργειας που σας ταιριάζει!

Στείλτε μας ένα μήνυμα ή απλώς ένα email.

 [email protected]

Footer
2915273

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ηρ. Πολυτεχνείου 15, Χαϊδάρι 124 62
 +302121068846
6944361260
[email protected]
   

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Δευτέρα: 10:00 π.μ. – 6:00 π.μ.
Τρίτη: 12:00 π.μ. – 6:00 μ.μ.
Τετάρτη: 10:00 π.μ. – 6:00 μ.μ.
Πέμπτη: 10:00 π.μ. – 6:00 μ.μ.
Παρασκευή: 10:00 π.μ. – 6:00 μ.μ.
Σάββατο: 10:00 π.μ. – 6:00 μ.μ.
Κυριακή: Κλειστά

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ