OGIBiz Website

Menu
2915268
Banner
2928448
Main Description
2928449

Λίγο πολύ όλοι έχουμε ακούσει ή διαβάσει τον όρο φωτοβολταϊκά πάρκα ή πάνελ και γνωρίζουμε ότι βασίζονται στη δέσμευση της ηλιακής ενέργειας. Η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική είναι το κομμάτι που ενδιαφέρει ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και επιχειρήσεις με σκοπό την πώληση του παραχθέντος ρεύματος ή για ιδία κατανάλωση. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι στρέφουν όλο και περισσότερο στις μέρες μας το ενδιαφέρον τους σε αυτή την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Το γεγονός αυτό ενισχύεται και από το ότι η χώρα μας παρουσιάζει ένα δυνατό ετήσιο μέσο όρο ηλιοφάνειας που ευνοεί την επένδυση σε παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τον ήλιο με σχετικά χαμηλό κόστος.

Τι είναι όμως τα φωτοβολταϊκά; Τα πάνελ τους λειτουργούν σα γεννήτριες αποτελούμενες από φωτοβολταϊκά συστήματα, συσσωρευτές ή μπαταρίες, συστήματα στήριξης, αντιστροφής τάσης, ρυθμιστές φόρτισης και μετρητές ενέργειας και μπορούν να τοποθετηθούν σχεδόν σε οποιαδήποτε έκταση. Εάν η κατανάλωση προορίζεται για οικιακή χρήση ή για επαγγελματικούς χώρους, μικρά πάνελ τοποθετούνται σε ταράτσες σπιτιών ή σε οροφές και παρέχουν ηλεκτροδότηση στους χώρους αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, το ρεύμα που παράγεται ενσωματώνεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και καταλήγει στους καταναλωτές.
Ξεχωρίζουμε ανάμεσα στα πλεονεκτήματά τους τη δωρεάν παροχή ηλιακής ενέργειας, το μικρό κόστος και την ήπια όχληση που προκαλείται κατά την εγκατάσταση των πάνελ.

Στην Ελλάδα αρκετές είναι οι εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος οι οποίες παράγουν ηλιακό ρεύμα. Αυτό είναι ένδειξη ότι οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας.

Horizontal Image Area
2928452

Διαδικασία αδειοδότησης για φωτοβολταϊκά

Η διαδικασία για αδειοδότηση είναι σχετικά εύκολη αλλά πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις και να προσκομιστούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά όπως:

 • εκπόνηση μελέτης από μηχανικό εξειδικευμένο στα φωτοβολταϊκά συστήματα
 • οικοδομική άδεια για την απόδειξη νομιμότητας του χώρου
 • κάτοψη του χώρου εγκατάστασης
 • απεικόνιση του φωτοβολταϊκού συστήματος καθώς και μονογραμμικό σχέδιο που θα επιδεικνύει τον τρόπο διασύνδεσης του συστήματος
 • τεχνικά φυλλάδια των φωτοβολταϊκών πλαισίων και των αντιστροφέων για να ελεγχθεί η συμβατότητά τους με της οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ
 • έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη και προσκόμιση του μισθωτηρίου σε περίπτωση που η εγκατάσταση των πάνελ γίνει σε ιδιόκτητη κατοικία και εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι ο ενοικιαστής. Ειδάλλως, χρειάζεται ο τίτλος ιδιοκτησίας για τον χώρο εγκατάστασης από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (ιδιοκτήτης)
 • έγγραφη συναίνεση όλων των ιδιοκτητών για εγκατάσταση πάνελ σε κοινόχρηστο χώρο
  σύνδεση των πάνελ σε υπάρχουσα παροχή στο όνομα του ενδιαφερόμενου
 • κάλυψη αναγκών σε ζεστό νερό από ΑΠΕ (ηλιακός θερμοσίφωνας) σε περίπτωση εγκατάστασης σε κατοικία
 • απόδειξη εξόφλησης τελευταίου λογαριασμού

Τιμή αγοράς ρεύματος

Είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι για την πώληση ηλιακού ρεύματος στον ΔΕΔΔΗΕ να ενημερωθούν προσεκτικά για επίμαχα ζητήματα. Η τιμή αγοράς ρεύματος από φωτοβολταϊκά, δηλαδή η τιμή της κιλοβατώρας διαφέρει αρκετά από συμβόλαιο σε συμβόλαιο. Έτσι λοιπόν πρέπει ο καταναλωτής να διαβάσει προσεκτικά τους όρους του δικού του συμβολαίου και ιδιαίτερα τα σημεία όπου αναγράφεται αν η τιμή της κιλοβατώρας παραμένει σταθερή και για πόσο καιρό.

Προς το παρόν υπάρχουν δύο τρόποι εκμετάλλευσης ρεύματος που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες καταναλωτών. Ο πρώτος τρόπος είναι το net metering, που συνίσταται για μόνιμες κατοικίες και επιχειρήσεις και όπου συμψηφίζεται η καταλισκόμενη με την παραγόμενη ενέργεια. Ο δεύτερος τρόπος είναι η πώληση του ηλιακού ρεύματος στον ΔΕΔΔΗΕ και ενδείκνυται για κατοικίες που έχουν μικρή κατανάλωση ρεύματος και μεγάλα πάγια (βλ. εξοχικές κατοικίες).

Main Description
2928453

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα φωτοβολταϊκών

Όπως προαναφέρθηκε, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των φωτοβολταϊκών πάνελ είναι πως παράγουν ρεύμα δωρεάν και ανεξάντλητα εφόσον η ηλιακή ενέργεια μάς δίνεται δωρεάν και είναι συνεχής. Από αυτήν την άποψη, σαν τεχνολογία είναι φιλική προς το περιβάλλον καθώς δε ρυπαίνει άλλα ούτε και παράγει ηχορύπανση (θόρυβο και όχληση). Με αυτό τον τρόπο εντάσσεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

Τα πάνελ έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής (περίπου 20-30 χρόνια) και εύκολη εγκατάσταση χωρίς να χρειαστεί ενίσχυση του δικτύου διανομής ενώ δεν χρειάζονται ιδιαίτερη συντήρηση. Επιπλέον, χαρακτηρίζονται για την ευελιξία τους γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε αυτόνομα είτε συνδυαστικά με άλλες πηγές ενέργειας. Έχουμε ηλιακά πάνελ για θέρμανση αλλά και συσσωρευτές με μεγάλη αυτονομία που μπορούν να αποθηκεύσουν ενέργεια σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν επιθυμεί να πουλήσει το παραχθέν ρεύμα.

τα μειονεκτήματα συγκαταλέγεται καταρχάς το κόστος της επένδυσης, εφόσον προς όφελος του καταναλωτή καλό είναι να επιλέξει πάνελ υψηλής ποιότητας. Βέβαια κάποια προγράμματα ΕΣΠΑ ή «εξοικονομώ» αποτελούν κίνητρο για κάποιον που δεν είναι σίγουρος αν αξίζει τον κόπο να ξεκινήσει μια τέτοια επένδυση.

Προσθέτουμε την αδυναμία πλήρης αυτονομίας από την άποψη ότι η παραγωγή ρεύματος μέσω πάνελ γίνεται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε πραγματικό χρόνο. Ό,τι ποσότητα ρεύματος περισσεύει προορίζεται στο δίκτυο εφόσον πάει προς πώληση. Επίσης, ως προς το θέμα καλαισθησίας, μπορούμε να πούμε ότι τα πάνελ είναι μεγάλων διαστάσεων και ο χώρος που καταλαμβάνουν τα καθιστούν ενοχλητικά στην όψη. Τέλος, υπάρχει το θέμα των κοινόχρηστων χώρων όπου απαιτείται η συναίνεση όλων των ιδιοκτητών για να γίνει η εγκατάσταση των πάνελ.

Κατά τα άλλα, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων εξακολουθεί να είναι μια δημοφιλής εναλλακτική στην παραγωγή ρεύματος και αρκετοί καταναλωτές προσβλέπουν στην αύξηση των εισοδημάτων τους από την πώλησή του.

Contact Us
2928450

Ας μιλήσουμε για τον πάροχο ενέργειας που σας ταιριάζει!

Στείλτε μας ένα μήνυμα ή απλώς ένα email.

 [email protected]

Footer
2915273

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ηρ. Πολυτεχνείου 15, Χαϊδάρι 124 62
 +302121068846
6944361260
[email protected]
   

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Δευτέρα: 10:00 π.μ. – 6:00 π.μ.
Τρίτη: 12:00 π.μ. – 6:00 μ.μ.
Τετάρτη: 10:00 π.μ. – 6:00 μ.μ.
Πέμπτη: 10:00 π.μ. – 6:00 μ.μ.
Παρασκευή: 10:00 π.μ. – 6:00 μ.μ.
Σάββατο: 10:00 π.μ. – 6:00 μ.μ.
Κυριακή: Κλειστά

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ