OGIBiz Website

Menu
2915268
Banner
2928430
Main Description
2928431

Οι πάροχοι ρεύματος δίνουν κίνητρο στους καταναλωτές να καταναλώσουν ρεύμα με χαμηλότερη χρέωση για κάποιες ώρες του εικοσιτετραώρου εκτός αιχμής (off-peak), όταν η ζήτηση δηλαδή είναι γενικά χαμηλότερη. Αυτό είναι το νυχτερινό ρεύμα και ενδείκνυται για χρήσεις ενεργοβόρων συσκευών όπως η ηλεκτρική κουζίνα, ο θερμοσίφωνας, τα κλιματιστικά, τα πλυντηρίων ρούχων και πιάτων, κ.α.

Έτσι, από τη χρήση κάποιων συσκευών κατά τη διάρκεια ισχύος του νυχτερινού τιμολογίου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ονομάζεται, τα νοικοκυριά μπορούν να πετύχουν σημαντική εξοικονόμηση δαπανών. Η τιμή στο νυχτερινό ρεύμα παραμένει σταθερή ανεξαρτήτως της κατανάλωσης και είναι εξαιρετικά μειωμένη ανά kWh σε σχέση με το ημερήσιο.

Τελικά το νυχτερινό ρεύμα συμφέρει; Και αν ναι πόσο ακριβώς; Για να απαντήσει κανείς στο κρίσιμο ερώτημα πρέπει να ξέρει μερικά ακόμα πράγματα.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες μειωμένου νυχτερινού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή του τμηματικού ωραρίου και αυτή του συνεχούς.

Το τμηματικό ωράριο εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλους τους νέους καταναλωτές που ζητούν νυκτερινό τιμολόγιο. Οι ώρες ισχύος χωρίζονται σε δυο περιόδους:

  • Χειμερινή περίοδος: Απο 1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου το νυχτερινό τιμολόγιο ισχύει από 02:00πμ-08:00πμ και απο 15:00μμ-17:00μμ για τους καταναλωτές του δικτύου της ηπειρωτικής χώρας και των νησιών που είναι διασυνδεδεμένα με αυτήν ενώ για τους καταναλωτές των μη διασυνδεμένων νησιών ισχύει για τις ώρες 02:00πμ-08:00πμ και 15:30μμ-17:30μμ.
  • Θερινή περίοδος: Απο 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου για όλους τους καταναλωτές το νυχτερινό τιμολόγιο ισχύει από 23:00-07:00 ανεξαρτήτως περιοχής.

Το συνεχές ωράριο προσφέρει νυχτερινό τιμολόγιο στο ηλεκτρικό ρεύμα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους απο 23.00μμ έως 07.00πμ. Αυτό δεν χορηγείται πλέον και ισχύει για παλιούς καταναλωτές που έχουν νυχτερινό τιμολόγιο πριν το 1988 και δεν έχουν ζητήσει την αλλαγή του. Επίσης μπορεί να ισχύει σε περιοχές όπου δεν υπάρχει υποδομή για σύστημα Τηλεχειρισμού Ακουστικής Συχνότητας (ΤΑΣ).

Παλιοί καταναλωτές με συνεχές ωράριο νυχτερινού τιμολογίου έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν. Σε περίπτωση που θέλουν να το αλλάξουν σε τμηματικό, αρκεί να το δηλώσουν στο αρμόδιο γραφείο της ΔΕΔΔΗΕ, γνωρίζοντας όμως ότι δεν είναι δυνατό να επανέλθουν σε αυτό.

Στην ελληνική αγορά, εκτός από την ΔΕΗ, δραστηριοποιούνται πολλοί εναλλακτικοί πάροχοι ρεύματος όπως: Elpedison, ZeniΘ, Φυσικό Αέρι, Ήρων, Protergia, NRG, Watt & Volt, Volton. Κάποιοι από αυτούς διαθέτουν προγράμματα με τα οποία παρέχουν τη χαμηλότερη χρέωση ακόμη και 24 ώρες το 24ωρο.

Banner
2928434
Main Description
2928435

Ενεργοποίηση Νυχτερινού Τιμολογίου

Για να ισχύσει η μειωμένη χρέωση του νυχτερινού τιμολογίου θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος ειδικός μετρητής με δύο μηχανισμούς μέτρησης: έναν για την ημερήσια ζώνη και έναν για την νυχτερινή. Για την εγκατάστασή του, ανεξαρτήτως του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, γίνεται αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ στα τηλέφωνα 11500 ή 2111900500. Υπάρχει μια χρέωση 34,00 € συν ΦΠΑ ως συμμετοχή στη δαπάνη εγκατάστασης. Το ωράριο ισχύος του νυχτερινού τιμολογίου και το κόστος εγκατάστασης καθορίζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ οι τιμές καθορίζονται από τον εκάστοτε πάροχο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αίτηση νυχτερινού τιμολογίου είναι ο λογαριασμός να εκδίδεται στο δικό μας όνομα ή στο όνομα του/της συζύγου. Η ενεργοποίηση του νυχτερινού τιμολογίου γίνεται από τον πάροχό μας. Επαναλαμβάνουμε οτι ο πάροχος καθορίζει τις τιμές αλλά όχι το ωράριο.

Πόσο οικονομικό είναι το νυχτερινό τιμολόγιο;

Η χρήση ηλεκτρικών συσκευών που καταναλώνουν πολύ ρεύμα (ηλεκτρικό σίδερο, κλιματιστικά, ηλεκτρική κουζίνα, θερμοσίφωνας κλπ) κατά την διάρκεια ισχύος του νυχτερινού τιμολογίου επιφέρει σημαντική μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος.

Σημαντικό κέρδος προκύπτει επίσης και από τις ηλεκτρικές συσκευές που λειτουργούν όλο το 24ώρο (πχ ψυγεία, καταψύκτες, ηλεκτρονικές συσκευές σε αναμονή κλπ.) αφού το ένα τρίτο του χρόνου λειτουργίας τους καταναλώνουν ρεύμα που χρεώνεται με τη μειωμένη τιμή. Κατά συνέπεια το νυκτερινό τιμολόγιο εξοικονομεί χρήματα και από τις συσκευές που λειτουργούν μόνιμα.

Συμπερασματικά λοιπόν θα λέγαμε ότι το νυχτερινό ρεύμα συμφέρει σίγουρα, εφόσον βρεθεί η χαμηλότερη τιμή στον κατάλληλο πάροχο.

Πώς μπορεί να δει κανείς αν έχει νυχτερινό ρεύμα;

Ο πιο γρήγορος τρόπος για δει κανείς αν έχει νυχτερινό ρεύμα, είναι να κοιτάξει κάποιον εκκαθαριστικό λογαριασμό του. Οι λογαριασμοί παροχής της ΔΕΗ με νυχτερινό ρεύμα αναγράφουν “Γ1Ν Οικιακό Τιμολόγιο”, ενώ και στους περισσότερους εναλλακτικούς παρόχους υπάρχει το “Ν” δίπλα από τα προγράμματα που προσφέρουν οικονομικό νυχτερινό ρεύμα.

Επιπλέον στην πίσω όψη των εκκαθαριστικών λογαριασμών που συμπεριλαμβάνονται μετρήσεις, εμφανίζεται διακριτά και ξεκάθαρα η μέτρηση της ημερήσιας κατανάλωσης ενέργειας και στη συνέχεια αυτή της νυχτερινής.

Επίσης, ένας άλλος τρόπος για να διαπιστώσουμε αν έχουμε νυχτερινό ρεύμα είναι να ελέγξουμε το κουτί της παροχής μας. Εκεί θα πρέπει να υπάρχουν δύο μετρητές. Ο ένας θα φέρει την ένδειξη Κ και ο άλλος την ένδειξη Μ. Εάν υπάρχει κατανάλωση ρεύματος, ο δείκτης με την ένδειξη Μ (νυχτερινό τιμολόγιο) περιστρέφεται και αυτό σημαίνει ότι είναι ενεργοποιημένο το νυχτερινό ρεύμα.

Διαδικασία χορήγησης Οικιακού Νυχτερινού Τιμολογίου (με Χρονοχρέωση)

Για τη χορήγηση οικιακού νυχτερινού τιμολογίου πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ μέσω της ιστοσελίδας https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/, ή τηλεφωνικά στο 11500 ή στο 2111900500. Εκεί ζητείται η ανάρτηση διαφόρων διακαιολογητικών όπως αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, αριθμού παροχής κλπ. Τέλος πρέπει να γίνει κάποια επαφή τηλεφωνικά, διαδικτυακά ή δια ζώσης σε ένα κατάστημα του παρόχου μας για την υπογραφή νέας Σύμβασης Προμήθειας στο όνομά μας (απαραίτητη η αστυνομική μας ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ). Στην περίπτωση ενοικιαστή, είναι απαραίτητη και η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη του ακινήτου εγγράφως. Ολοκληρώνοντας την ενημέρωση για το νυχτερινό τιμολόγιο, υπογραμμίζουμε ότι και στο νυχτερινό ρεύμα υπάρχουν διαφορετικές χρεώσεις ανά εταιρεία. Για το λόγο αυτό, πριν την τελική επιλογή εταιρείας, είναι καλό να γίνει σύγκριση τιμών στην ημερήσια αλλά και στην νυχτερινή χρέωση των παρόχων ρεύματος.

Contact Us
2928432

Ας μιλήσουμε για τον πάροχο ενέργειας που σας ταιριάζει!

Στείλτε μας ένα μήνυμα ή απλώς ένα email.

 [email protected]

Footer
2915273

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ηρ. Πολυτεχνείου 15, Χαϊδάρι 124 62
 +302121068846
6944361260
[email protected]
   

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Δευτέρα: 10:00 π.μ. – 6:00 π.μ.
Τρίτη: 12:00 π.μ. – 6:00 μ.μ.
Τετάρτη: 10:00 π.μ. – 6:00 μ.μ.
Πέμπτη: 10:00 π.μ. – 6:00 μ.μ.
Παρασκευή: 10:00 π.μ. – 6:00 μ.μ.
Σάββατο: 10:00 π.μ. – 6:00 μ.μ.
Κυριακή: Κλειστά

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ